English

zdraví máme ve svých rukou

Posted august 07, 2015 by Admin with 0 Comments

zdroje energie


jedna z hlavních živin, sehrávající energetickou roli, jsou dobře známé sacharidy.
Organizmus si optimalizuje úhradu energie podle zátěže. Používá k tomu nejen sacharidy, ale i tuky a někdy dokonce bílkoviny . Přitom hladina krevní glukózy nesmí kolísat.

Ve spánku se využívá energie jen z tuků . Nás tato alchymie nemusí zajímat. Organizmus si řídí vše sám. Tedy zdravý organizmus.

Naším úkolem je, denně dodat tělu jen kvalitní živiny. Jak dodáme tuky, je posláno v kapitole o výživě nervové soustavy.

Sacharidy jsou ve sladkém ovoci. Co sacharidy v ovoci doprovází je posláno na záložkách jablka, hrušky.

Opět i zde platí pravidlo, že jen živé a vzájemně nekombinované ovoce dodá ty správné živiny a energii.

Příjem energetických zdrojů by měl zajímat jen sportovce. Ten je různý podle výkonů. Ovoce se konzumuje v zátěžových plánech podle glykemického indexu. Upravuje se poměr příjmu tuků podle druhu sportu. Maratonci si dokonce umí vytvořit intramuskulárního tuk.
O tom se podrobně píše v kapitolách pro sportovce.